สัมมนา การสร้างความตระหนักการจัดการสารเคมีในห้องปฏิบัติการที่ยั่งยืน

 

สำนักพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ

ขอประชาสัมพันธ์โครงการสัมมนา

เรื่อง “การสร้างความตระหนักการจัดการสารเคมีในห้องปฏิบัติการที่ยั่งยืน"

วันที่ 20 กันยายน 2560

ณ ห้องประชุมภูมิบดินทร์ ชั้น 6 อาคารสถานศึกษาเคมีปฏิบัติ กรมวิทยาศาสตร์บริการ

ติดต่อสอบถาม : 0-2201-7453, 0-2201-7460 

 

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ดาวน์โหลดแบบตอบรับเข้าร่วมงานสัมมนา

 

 

รับรองระบบงานห้องปฏิบัติการ