แจ้งเปิดให้บริการทดสอบวิเคราะห์

 

แจ้งเปิดบริการทดสอบวิเคราะห์ทดสอบองค์ประกอบทางเคมีด้วยเครื่อง XRF

ตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2560 เป็นต้นไป ดังรายการต่อไปนี้

 

1. เตรียมตัวอย่างแบบขัดผิวหน้า (Solid) รหัสวิเคราะห์ทดสอบ CG-PGL-XRF-POL-00

2. เตรียมตัวอย่างแบบผงอัด (Pressed Pellet) รหัสวิเคราะห์ทดสอบ CG-PGL-XRF-PRS-00

3. เตรียมตัวอย่างแบบหลวม (Fused bead) รหัสวิเคราะห์ทดสอบ CG-PGL-XRF-FUS-00

 

 

 

 

รับรองระบบงานห้องปฏิบัติการ