นร.โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี ศึกษาดูงานห้องปฏิบัติการด้านอาหาร วศ.

นร.โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี ศึกษาดูงานห้องปฏิบัติการด้านอาหาร วศ.

     

     เช้าวันที่ 10 พฤศจิกายน 2559 นางวรรณดี มหรรณพกุล หัวหน้ากลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม สำนักเทคโนโลยีชุมชน กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) เปิดห้องปฏิบัติการด้านอาหารให้นักเรียนสายวิทยาศาสตร์จากโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี  จำนวนกว่า 100  คน เข้าเยี่ยมชมศึกษาถึงการผลิตและแปรรูปอาหาร ที่มีการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นพื้นฐาน เชื่อมโยงงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ได้จริง ช่วยเพิ่มมูลค่าวัตถุดิบทางการเกษตร  สามารถถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ให้ผู้ผลิตเพื่อให้ผลิตสินค้าสู่เชิงพาณิชย์ ตัวอย่างเช่น ข้าวสำเร็จรูปบรรจุกระป๋อง ข้าวสำเร็จรูปในถุงรีทอร์ต ผลไม้ในถุงรีทอร์ต เครื่องดื่มธรรมชาติที่มีกาบาสูง ครีมเทียมผงชนิดไม่มีกรดไขมันทรานส์ และอื่นๆ   

         

ข่าว : มัณฑนา  ฤทธิเรืองเดช

ภาพข่าว : คุณวุฒิ  ลี่แตง

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

กรมวิทยาศาสตร์บริการ  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทร 0 2201 7000  โทรสาร 0 2201 7470  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

 

รับรองระบบงานห้องปฏิบัติการ