ประกาศความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice)

  • ประกาศความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) สำหรับการถ่ายทอดเทคโนโลยี รายละเอียด
  • ประกาศความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) สำหรับการบริการสารสนเทศ รายละเอียด
  • ประกาศความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) สำหรับกิจกรรมทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการ รายละเอียด
  • ประกาศความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) สำหรับการขอรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ รายละเอียด
  • ประกาศความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) สำหรับการขอการรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการ รายละเอียด
  • ประกาศความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) สำหรับการรับสมัครงาน รายละเอียด
  • ประกาศความเป็นส่วนตัวในการใช้กล้องวงจรปิด (CCTV Privacy Notice) รายละเอียด

รับรองระบบงานห้องปฏิบัติการ