วันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ. 2565

พระบรมราโชวาทเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ. 2565

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก (LINK)


คำกล่าว พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2565

 

รับรองระบบงานห้องปฏิบัติการ