(ข่าวที่259/2563)วศ.ให้การต้อนรับผู้เชี่ยวชาญหอจดหมายเหตุ

A2 4 A2 3

A2 2 A2 1

         13 พฤศจิกายน 2563 นางสาวนีระนารถ แจ้งทอง ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรมวิทยาศาสตร์บริการ พร้อมทีมนักวิทยาศาสตร์ ได้ให้การต้อนรับผู้เชี่ยวชาญจากจุฬาฯ ด้านจดหมายเหตุ ผศ.ดร.ทรงพันธ์ เจิมประยงค์ และรองผู้อำนวยการส่วนบริหารงานเอกสารจดหมายเหตุและวัตถุพิพิธภัณฑ์ จากธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งให้เกียรติมาแนะนำแนวทางการขับเคลื่อนงานจดหมายเหตุของ วศ. แบบ quick win ในสไตล์ story-telling ซึ่งเป็นกลยุทธ์ทาง content marketing  หรือ Design Thinking งานเบื้องต้นคือการทำ Inventory list โดยอิงกับหลักของ EAD หรือ ISAD. ตามมาตรฐานสากล

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ฝ่ายประชาสัมพันธ์/ทีมงานโฆษก กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวีกรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2210 7095-8 โทรสาร 0 2201 7470 e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE , www.facebook.com/ScienceDoctorD/

รับรองระบบงานห้องปฏิบัติการ