กรมวิทยาศาสตร์บริการ ขอเชิญร่วมงาน “DSS Paper Neverland ดินแดนมหัศจรรย์”

IMG 4538

ภายในงานจะพบกับกิจกรรมต่างๆมากมาย เช่น
การนำเสนอองค์ความรู้เรื่อง กระดาษ ในรูปแบบ
๑. โซนการกำเนิดวัตถุดิบกระดาษ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้เรียนรู้ที่มาและกระบวนการผลิตกระดาษ กระตุ้นให้กลุ่มเป้าหมายเห็นถึงความสำคัญในการใช้ประโยชน์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
๒. โซนผลิตภัณฑ์ของงานกระดาษ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รู้จักผลิตภัณฑ์กระดาษในรูปแบบต่าง ๆ ควบคู่กับการได้รู้จักบทบาทภารกิจของ วศ.
๓. โซน Recycle, Reduce, Reuse ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้เรียนรู้วิธีการนำกระดาษที่ใช้แล้ว กลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ช่วยลดปริมาณขยะ ลดการใช้พลังงาน และช่วยถนอมรักษาทรัพยากรธรรมชาติของโลกไว้อย่างดีที่สุด

 

IMG 0005IMG 0005
IMG 0005IMG 0005
IMG 0005IMG 0005
IMG 0005IMG 0005
IMG 0005IMG 0005
IMG 0005IMG 0005
IMG 0005

 

รับรองระบบงานห้องปฏิบัติการ