โครงการยกระดับสินค้าโอทอป และโครงการคูปองวิทย์เพื่อโอทอป

โครงการยกระดับสินค้า OTOP ให้ได้มาตรฐาน

 

โครงการคูปองวิทย์เพื่อโอทอป
 • รายงานโครงการคูปองวิทย์เพื่อโอทอป ปี 2566
  1. การพัฒนากระบวนการผลิตงานประดิษฐ์จากดินผสม (ดูรายละเอียด)
  2. การพัฒนากระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่ (ดูรายละเอียด)
  3. การพัฒนากระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ดินเผา (ดูรายละเอียด)
  4. การพัฒนากระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ผ้าทอย้อมสีธรรมชาติ (ดูรายละเอียด)
  5. การพัฒนากระบวนการผลิตผ้าทอมือและเส้นใยย้อมสีธรรมชาติ (กลุ่มทอผ้าบ้านนายาง) (ดูรายละเอียด)
  6. การพัฒนากระบวนการผลิตผ้าทอมือและเส้นใยย้อมสีธรรมชาติ (กลุ่มผ้าฝ้ายทอมือ) (ดูรายละเอียด)
  7. การพัฒนากระบวนการผลิตผ้าทอมือและเส้นใยย้อมสีธรรมชาติ (กลุ่มแม่บ้านทอผ้าบ้านหนองสังข์) (ดูรายละเอียด)
  8. การพัฒนากระบวนการผลิตผ้าไหมทอมือย้อมสีธรรมชาติ (วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าไหมบ้านตาหยวก) (ดูรายละเอียด)
  9. การพัฒนากระบวนการผลิตผ้าไหมและผ้าทอมือย้อมสีธรรมชาติ (กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรทอผ้าไหม) (ดูรายละเอียด)
  10. การพัฒนากระบวนการผลิตและบรรจุภัณฑ์ครีมอาบน้ำสมุนไพรสูตรเย็น (ดูรายละเอียด)
  11. การพัฒนากระบวนการผลิตและบรรจุภัณฑ์เพื่อยืดอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์หมูกระจก (ดูรายละเอียด)
  12. การพัฒนากระบวนการผลิตและรูปแบบผลิตภัณฑ์เสื่อกก (ดูรายละเอียด)
  13. การพัฒนากระบวนการย้อมสีธรรมชาติและป้องกันเชื้อราในผลิตภัณฑ์ผักตบชวา (ดูรายละเอียด)
  14. การพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพื่อรักษาคุณภาพปลาดูน้ำมะดัน (ดูรายละเอียด)
  15. การพัฒนาบรรจุภัณฑ์สำหรับผลิตภัณฑ์ไข่เค็มมะดัน(ต้ม) (ดูรายละเอียด)
  16. การพัฒนาผลิตภัณฑ์เสื่อกกลายขิดบ้านเทพารักษ์เพื่อเข้าสู่มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (ดูรายละเอียด)
  17. การพัฒนาและออกแบบกระบวนการผลิตเพื่อลดระยะเวลาการดองไข่เค็มด้วยวิธีซูสวีด (Sous-Vide) (ดูรายละเอียด)
 • รายงานโครงการคูปองวิทย์เพื่อโอทอป ปี 2565
  1. การพัฒนากระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ดินเผา (ดูรายละเอียด)
  2. การพัฒนากระบวนการผลิตผ้าทอมือและเส้นด้ายย้อมสีธรรมชาติ และการออกแบบบรรจุภัณฑ์ (กลุ่มวีระดาผ้าทอพื้นบ้านแปรรูป) (ดูรายละเอียด)
  3. การพัฒนากระบวนการผลิตและบรรจุภัณฑ์เพื่อยืดอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์กล้วยเล็บมือนางอบชุบแป้งทอด (ดูรายละเอียด)
  4. การพัฒนากระบวนการผลิตและบรรจุภัณฑ์เพื่อยืดอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์วาฟเฟิลอบกรอบธัญพืช (ดูรายละเอียด)
  5. การพัฒนานวัตกรรมการผลิตผลิตภัณฑ์จักสานจากเชือกกล้วย (วิสาหกิจชุมชนหัตถกรรมบ้านกรงทอง) (ดูรายละเอียด)
  6. การพัฒนานวัตกรรมการผลิตสินค้าจากผ้าและไหมพรมด้วยรังไหมและการย้อมสีธรรมชาติและการออกแบบบรรจุภัณฑ์ (กลุ่มหัตถกรรมจากผ้าและไหมพรม) (ดูรายละเอียด)
  7. การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ข้าวหลามน้ำหนาวแม่เสลี่ยง (ดูรายละเอียด)
  8. การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากกล้วย ร้านกล้วยบ้านก้อง (ดูรายละเอียด)
  9. การพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพื่อรักษาคุณภาพข้าวหอมมะลิ (ดูรายละเอียด)
 • รายงานโครงการคูปองวิทย์เพื่อโอทอป ปี 2564
  1. รายงานฉบับสมบูรณ์ การใช้วัสดุในท้องถิ่นเพื่อพัฒนาผ้ามัดย้อมและผ้าบาติกสีธรรมชาติ กลุ่มบ้านนากลางก้าวไกล ปี 2564 (ดูรายละเอียด)
  2. รายงานฉบับสมบูรณ์ การพัฒนากระบวนการผลิตผ้าปักย้อมสีธรรมชาติจากวัตถุดิบที่หาได้ง่ายในท้องถิ่น กลุ่มผ้าปักควนชะลิก ปี 2564 (ดูรายละเอียด)
  3. รายงานฉบับสมบูรณ์ การพัฒนากระบวนการย้อมสีธรรมชาติจากวัตถุดิบที่หาได้ง่ายในท้องถิ่น กลุ่มศิริพรบาติก ปี 2564 (ดูรายละเอียด)
  4. รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์นํ้าส้มควันไม้ วิสาหกิจชุมชนนาหลวงเสนวิสาหกิจชุมชนนาหลวงเสน ปี 2564 (ดูรายละเอียด)
 • รายงานโครงการคูปองวิทย์เพื่อโอทอป ปี 2562 (ดูรายละเอียด)
 • รายงานโครงการคูปองวิทย์เพื่อโอทอป ปี 2561 (ดูรายละเอียด)
 • รายงานโครงการคูปองวิทย์เพื่อโอทอป ปี 2560 (ดูรายละเอียด)
 • รายงานโครงการคูปองวิทย์เพื่อโอทอป ปี 2559 (ดูรายละเอียด)

 

โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน วศ.
 • รายงานผลการพัฒนาและยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ฯ ปี 2566 (ดูรายละเอียด)
 • รายงานผลการพัฒนาและยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ฯ ปี 2565 (ดูรายละเอียด)
 • รายงานผลการพัฒนาและยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ฯ ปี 2564 (ดูรายละเอียด)
 • รายงานผลการพัฒนาและยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ฯ ปี 2563 (ดูรายละเอียด)

 

โครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 • รายงานฉบับสมบูรณ์ ค.หมู่บ้านแปรรูปข้าวทุ่งทองยั่งยืน จ.สุพรรณบุรี ปี 2564 (ดูรายละเอียด)

การพัฒนากระบวนการผลิตผ้าทอมือและเส้นด้ายย่อมสีธรรมชาติ และการออกแบบบรรจุ ภัณฑ์ (กลุ่มวีระดาผ้าทอพื้นบ้านแปรรูป)

รับรองระบบงานห้องปฏิบัติการ