เอกสารเผยแพร่

ลำดับที่ ชื่อเอกสาร วันที่ปรับปรุงเอกสาร
1 Certificate of Accreditation 2023-08-15 10:53:51 รายละเอียด
2 การพัฒนาห้องปฏิบัติการด้วยกิจกรรมการทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการ 2023-09-28 09:40:29 รายละเอียด
3 แนวทางการตรวจสอบความถูกต้องของเครื่องมือวัด 2023-09-28 09:40:53 รายละเอียด
4 การประเมินค่าความไม่แน่นอนของการทดสอบเพื่อประโยชน์ของการประเมินสมรรถนะห้องปฏิบัติการ 2024-01-31 14:12:28 รายละเอียด
5 การประกันคุณภาพสำหรับการวิเคราะห์-ทดสอบในห้องปฏิบัติการทางเคมี 2023-10-05 10:31:22 รายละเอียด
6 แนวทางการตรวจสอบความถูกต้องของเครื่องชั่งและเครื่องแก้ววัดปริมาตรเพื่อการเตรียมตัวอย่าง 2023-10-05 10:34:49 รายละเอียด
7 ประโยชน์ของบริการทดสอบความชำนาญ 2023-10-05 10:35:17 รายละเอียด
8 การให้บริการกิจกรรมการทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2557 2023-09-28 09:39:49 รายละเอียด
9 การจัดทำเส้นโค้งการสอบเทียบ (Preparation of Calibration Curve) 2023-10-05 10:30:15 รายละเอียด