ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษาะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษาะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้า (ไม่มีผู้ผ่านการเลือกสรร)