ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์

ประกาศ

รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป  ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์
* ด้านเคมี  จำนวน 2 อัตรา
  * คุณวุฒิปริญญาตรี  จำนวน 1 อัตรา
   * ด้านวิทยาศาสตร์ทั่วไป  จำนวน 2 อัตรา
    * ด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม  จำนวน 1 อัตรา

- ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ คลิกเพื่ออ่านประกาศ  

- ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (ข้อเขียน) และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สัมภาษณ์) เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์  ประกาศ   

- ประกาศ รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ คลิกเพื่ออ่านประกาศ    

 - ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ คลิกเพื่ออ่านประกาศ