11.สูตรสมการไม่สามารถแสดงบนจอคอมพิวเตอร์ได้ ?

เครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านยังไม่ติดตั้งโปรแกรม MathPlayer สามารถติดตั้งได้โดยทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

  1. ดาวน์โหลดโปรแกรม MathPlayer จากหน้าเว็บ
  2. ลงโปรแกรม MathPlayer ที่เครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน