4.กรณีได้รับอนุมัติประกาศนียบัตร แต่ชื่อหรือนามสกุลผิด ?

ผู้เรียนต้องตรวจสอบชื่อ-นามสกุล ที่ถูกต้องใน Profile แล้ว จึงทำการขอใบรับรอง หากได้รับอนุมัติแล้วไม่สามารถแก้ไขประกาศนียบัตรได้