5.สามารถสมัครฝึกอบรมและชำระค่าลงทะเบียนหน้างานได้หรือไม่?

ไม่สามารถสมัครและชำระค่าลงทะเบียนหน้างานได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ