4.วิธีเก็บตัวอย่างน้ำที่ถูกวิธีทำอย่างไร

ภาชนะที่ใช้เก็บตัวอย่างต้องสะอาดและได้ผ่านการฆ่าเชื้อ ทำความสะอาดหัวก๊อกน้ำ โดยเช็ดด้วยผ้าสะอาดหรือสำลีชุบแอลกอฮอล์สำหรับเช็ดแผล แล้วเปิดน้ำทิ้งประมาณ 5 นาที เพื่อไล่น้ำที่ค้างอยู่ภายในท่อออกก่อนบรรจุลงขวดเก็บตัวอย่าง ล้างมือให้สะอาด เปิดฝาขวดเก็บตัวอย่างโดยจับเฉพาะด้านบน ห้ามจับด้านในของฝาหรือปากขวด ใส่น้ำลงในขวดสูงระดับไหล่ของขวด อย่าใส่จนน้ำล้นแล้วรีบปิดฝาขวด ติดแผ่นป้ายที่ข้างขวดเก็บตัวอย่างระบุรายละเอียดของตัวอย่างดังนี้ ชื่อตัวอย่างน้ำ สถานที่เก็บ วันเวลาที่เก็บ นำตัวอย่างน้ำส่งเพื่อทดสอบโดยเร็วที่สุด อย่างช้าไม่เกิน 6 ชั่วโมงหลังเก็บตัวอย่าง ทั้งนี้เนื่องจากจุลินทรีย์เพิ่มจำนวนตลอดเวลา ในกรณีที่เก็บจากต่างจังหวัด ควรนำขวดตัวอย่างใส่ในถุงพลาสติก รัดปากถุงให้แน่นเพื่อกันน้ำจากภายนอกปนเปื้อนเข้าไป แล้วแช่เย็นในกระติกน้ำแข็งระหว่างการนำส่งตัวอย่าง