2.การส่งตัวอย่างวิเคราะห์ด้านจุลินทรีย์

1.การส่งตัวอย่างน้ำทดสอบทางด้านจุลชีววิทยากับกรมวิทยาศาสตร์บริการต้องทำอย่างไร

ควรติดต่อเจ้าหน้าที่ธุรการ วช. และนักวิทยาศาสตร์กลุ่มงานจุลชีววิทยาล่วงหน้าที่เบอร์โทรศัพท์ 0 2201 7197-8  เพื่อทำการนัดวันส่งตัวอย่างและรับขวดปลอดเชื้อ โดยนักวิทยาศาสตร์จะแนะนำวิธีเก็บตัวอย่างน้ำอย่างถูกวิธีในวันรับขวดตัวอย่าง นำตัวอย่างมาส่งตามวันที่นัด รับทดสอบทุกวันจันทร์และอังคาร ส่งตัวอย่างและรับขวดปลอดเชื้อที่ One Stop Service อาคาร ดร.ตั้ว ชั้น 1 รับขวดปลอดเชื้อไม่เกิน 16.00 น. ส่งตัวอย่างไม่เกิน 13.00 น. เนื่องจากจะต้องรีบทดสอบตัวอย่างในวันนั้นเลย (ไม่เกิน 3 ชั่วโมงหลังจากรับตัวอย่างน้ำ) กรณีที่ส่งน้ำทดสอบทางด้านเคมีด้วยโปรดติดต่อโครงการเคมีที่เบอร์โทรศัพท์ 0 2201 7219-20

2.ทดสอบน้ำตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.257-2549) ค่าทดสอบเท่าไหร่ ทดสอบกี่รายการ

ค่าทดสอบ 13,500 บาท ทดสอบ 29 รายการ แบ่งเป็นทดสอบทางฟิสิกส์และเคมี 24 รายการ ทางจุลชีววิทยา 5 รายการ

3.ทดสอบน้ำบริโภคในภาชนะบรรจุปิดสนิทตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 61 (2524) และ 135 (2534) ค่าทดสอบเท่าไหร่ ทดสอบกี่รายการ

ค่าทดสอบ 14,200 บาท ทดสอบ 29 รายการ แบ่งเป็นทดสอบทางฟิสิกส์และเคมี 25 รายการ ทางจุลชีววิทยา 4 รายการ

4.วิธีเก็บตัวอย่างน้ำที่ถูกวิธีทำอย่างไร

ภาชนะที่ใช้เก็บตัวอย่างต้องสะอาดและได้ผ่านการฆ่าเชื้อ ทำความสะอาดหัวก๊อกน้ำ โดยเช็ดด้วยผ้าสะอาดหรือสำลีชุบแอลกอฮอล์สำหรับเช็ดแผล แล้วเปิดน้ำทิ้งประมาณ 5 นาที เพื่อไล่น้ำที่ค้างอยู่ภายในท่อออกก่อนบรรจุลงขวดเก็บตัวอย่าง ล้างมือให้สะอาด เปิดฝาขวดเก็บตัวอย่างโดยจับเฉพาะด้านบน ห้ามจับด้านในของฝาหรือปากขวด ใส่น้ำลงในขวดสูงระดับไหล่ของขวด อย่าใส่จนน้ำล้นแล้วรีบปิดฝาขวด ติดแผ่นป้ายที่ข้างขวดเก็บตัวอย่างระบุรายละเอียดของตัวอย่างดังนี้ ชื่อตัวอย่างน้ำ สถานที่เก็บ วันเวลาที่เก็บ นำตัวอย่างน้ำส่งเพื่อทดสอบโดยเร็วที่สุด อย่างช้าไม่เกิน 6 ชั่วโมงหลังเก็บตัวอย่าง ทั้งนี้เนื่องจากจุลินทรีย์เพิ่มจำนวนตลอดเวลา ในกรณีที่เก็บจากต่างจังหวัด ควรนำขวดตัวอย่างใส่ในถุงพลาสติก รัดปากถุงให้แน่นเพื่อกันน้ำจากภายนอกปนเปื้อนเข้าไป แล้วแช่เย็นในกระติกน้ำแข็งระหว่างการนำส่งตัวอย่าง