11.ถ้าต้องการขอ COA จะต้องใช้เอกสารหรือข้อมูลอะไรบ้าง

ข้อมูลที่ต้องใช้ในการขอ COA

          1. ชื่อตัวอย่าง

          2. ลักษณะตัวอย่าง

          3. ชื่อผู้ผลิต

          4. ที่อยู่ผู้ผลิต

          5. ชื่อผู้ส่งออก

          6. ที่อยู่ผู้ส่งออก

          7. หมายเลข Lot. และ PI

          8. รายละเอียดของสินค้า รูปแบบการบรรจุ

          และ  COA นี้ใช้สำหรับ Lot. ต่อ Lot. เท่านั้น