2.รับทดสอบอัตราการซึมผ่านไอน้ำและอัตราการซึมผ่านก๊าซหรือไม่

วศ. มีบริการทดสอบ

  • อัตราการซึมผ่านไอน้ำ มี 2 หลักการคือ ASTM (2014), F 1249-06 และ ASTM (2014), E 386-03
  • อัตราการซึมผ่านก๊าซ มี 2 หลักการคือ ASTM (2014), D 3985-05 (Reapproved 2010)

และ ASTM (2014), D 1434-82 (Reapproved 2009),  Procedure M