4.ราคาค่าวิเคราะห์ทดสอบ

แบบขัดผิว 1500 บาท  แบบผงอัด 1500 บาท และ 1900 บาท ในกรณีมีค่า LOI  แบบหลอม 2500 บาท (รวมค่า LOI แล้ว)