4.การหาองค์ประกอบทางเคมีด้วย X-ray fluorescence

1.ตัวอย่างอะไรต้องหาค่า LOI

วัตถุดิบ หรือวัสดุธรรมชาติ  ที่ไม่ผ่านกระบวนการให้ความร้อนที่อุณหภูมิสูงกว่า 1000 องศา

2.รายงานผลทดสอบเป็นรูปแบบใด

เป็น ธาตุ หรือ สารประกอบออกไซด์  ขึ้นอยู่กับตัวอย่างและความต้องการของลูกค้า

4.ราคาค่าวิเคราะห์ทดสอบ

แบบขัดผิว 1500 บาท  แบบผงอัด 1500 บาท และ 1900 บาท ในกรณีมีค่า LOI  แบบหลอม 2500 บาท (รวมค่า LOI แล้ว)

5.ใช้ตัวอย่างกี่กรัม

อย่างน้อย 20 กรัมต่อตัวอย่าง