5.สอบเทียบเครื่องมือ

2.ถ้าที่กรมวิทยาศาสตร์บริการไม่สามารถสอบเทียบให้ได้ ช่วยแนะนำสถานที่อื่นให้ได้หรือไม่

แนะนำให้ไปที่สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ,กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ฯลฯ

3.ราคาในการสอบเทียบและขอใบแจ้งราคา

สามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ในเว็บไซต์ของกรมวิทยาศาสตร์บริการจะมีบอกราคาในการสอบเทียบเครื่อ

4.ระยะเวลาแล้วเสร็จในการสอบเทียบเครื่องมือและกำหนดวันได้หรือไม่

อยู่ที่ตารางคิวงานของแต่ละ Lab ว่ามีเครื่องมือในการสอบเทียบมากน้อยแค่ไหน เพราะปกติจะทำตามคิวงาน