8.การทดสอบอีพ้อกซี

1.การทดสอบด้านผลิตภัณฑ์ทนแรงดัน

ผลิตภัณฑ์

มาตรฐาน

ขนาด

จำนวนตัวอย่าง

ราคา

เวลาทดสอบ

สายส่งน้ำดับเพลิง

Hydrostatic test

ยาว 1 เมตร

1

400,600

7วัน

เครื่องดับเพลิงยกหิ้วชนิดผงเคมีแห้ง

มอก.332-2537

-

9

2,800

150 วัน

ผลิตภัณฑ์ทนต่อความดันชนิดอื่นๆ

Hydrostatic test

-

1

400,600

7วัน

เครื่องสุขภัณฑ์เซรามิก:โถส้วมนั่งราบ

มอก.792-2554

-

2

8,700

26 วัน

น้ำยาประสานท่อพีวีซีแข็ง

มอก.1032-2535

-

2

2,000

10 เดือน

 

 

2.รายงานความต้านแรงอัด (ระยะเวลาในการทดสอบ)

การทดสอบความต้านแรงอัดของอีพ็อกซี ระยะเวลาที่ใช้ในการทดสอบจะขึ้นอยู่กับระยะเวลาบ่มที่ผู้ส่งตัวอย่างต้องการ เช่น หากผลิตภัณฑ์นั้นแข็งตัวเร็ว อาจกำหนดระยะเวลาบ่ม 3 วัน หรือ 7 วัน แต่ถ้าผลิตภัณฑ์นั้นแข็งตัวช้า ควรกำหนดระยะเวลาบ่มอย่างน้อย 28 วัน ดังนั้นหากระบุระยะเวลาบ่มอย่างน้อย 28 วันดังกล่าว เวลาที่ใช้ในการทดสอบความต้านแรงอัดของอีพ็อกซีอย่างน้อยควรเป็น 28 วัน ทั้งนี้ไม่รวมระยะเวลาดำเนินการอื่น ๆ