3.วันที่รับตัวอย่างน้ำเสีย/น้ำทิ้ง

รายงานทดสอบ BOD รับตัวอย่างเฉพาะวันอังคารถึงวันพฤหัสบดี ส่วนรายการอื่นๆรับตัวอย่างจันทร์ถึงศุกร์เวลาราชการ