1.ภาชนะที่ใช้บรรจุตัวอย่างน้ำเสีย/น้ำทิ้ง

สามารถใช้ขวดแก้วหรือขวดพลาสติก (polyethylene ) ปากกว้าง ขนาด 1ลิตร กรณีรายการทดสอบ Oil & Grease ปากกว้าง ขนาด 1ลิตร