3.ตามมาตรฐานบังคับต้องทดสอบรายการอะไรบ้าง

รายการ

กระเบื้องชนิดเคลือบ

กระเบื้องชนิดไม่เคลือบ

1.มิติและคุณภาพผิวหน้า

x

x

2.การดูดซึมน้ำ

x

x

3.มอดูลัสแตกร้าวและความต้านแรงกดแตก

x

x

4.ความทนการขัดถูลึก

 

x

5.ความทนการขัดถูผิวหน้า

x

 

6.ความทนการราน

x

 

7.ความทนสารเคมี

x

x

8.ความทนการเปรอะเปื้อน

x

 

หมายเหตุ    x  คือ รายการที่ต้องทำการทดสอบ