ประกาศที่เกี่ยวข้อง

1. นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) ของ วศ.     

รายละเอียด

2. ประกาศความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) ของ วศ.     

รายละเอียด