ขนาดตัวอักษร : 1 1 1
  |  
1 1 1 1

(ข่าวที่162/2561)การพัฒนาผลิตภัณฑ์เซรามิกภาคกลางเพื่อการส่งออก

 

 

E4 3 E4 1

E4 2 E4 4

ในวันที่ 20 กันยายน 2561 นางสาวอุราวรรณ อุ่นแก้ว รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นประธานปิดโครงการ พัฒนาผลิตภัณฑ์เซรามิกเพื่อการส่งออก ของผู้ประกอบการกลุ่มจังหวัดภาคกลาง พร้อมเยี่ยมชมผลงานและพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้กับผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการจำนวน 20 ราย พร้อมด้วยคณะทำงานจากกรมวิทยาศาสตร์บริการ และทีมงานจากคณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ณ ห้อง Four Rivers Function room 1&2 โรงแรม Ramada Plaza Bangkok Menam Riverside Hotel โดยมีสถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน เข้าร่วมพิธีปิดโครงการฯจำนวน 60 คน

                นางสาวอุราวรรณ อุ่นแก้ว กล่าวว่า อุตสาหกรรมเซรามิก เป็นอุตสาหกรรมที่มีความสำคัญต่อเศรษฐกิจไทย เป็นแหล่งสร้างอาชีพ จ้างงานของคนในท้องถิ่น และสร้างรายได้ให้กับประเทศจากการส่งออก ซึ่งอุตสาหกรรมเซรามิกมักประสบปัญหาผลิตภัณฑ์เกิดตำหนิหลังการเผา ผลิตภัณฑ์ยังมีรูปแบบที่คล้ายคลึงกัน เนื่องจากผู้ประกอบการขาดความเข้าใจด้านเทคโนโลยีการผลิต การควบคุมคุณภาพ และการออกแบบผลิตภัณฑ์ ทำให้ผู้ประกอบการขาดโอกาสทางการตลาด โดยโครงการนี้เป็นการทำงานบูรณาการร่วมมือกัน ระหว่างกรมวิทยาศาสตร์บริการและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพให้แก่ผู้ประกอบการเซรามิก ให้มีการพัฒนาที่ยั่งยืน และสามารถผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ และรูปแบบตามความต้องการของตลาดได้ต่อไป

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ข่าว/ภาพ : คุณวุฒิ  ลี่แตง ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม

กรมวิทยาศาสตร์บริการ  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7000  โทรสาร 0 2201 7470  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE

 

 

 

footer dssnews
หน้าหลัก ข่าวสมัครงาน ข่าวอบรม/สัมมนา ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง กฏหมายกระทรวง คู่มือประชาชน ข้อมูลข่าวสาร สาระน่ารู้ onestopservice
กรมวิทยาศาสตร์บริการ | กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการส่งเสริม สนับสนุน และกำกับการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ การวิจัยและการสร้างสรรค์นวัตกรรม
เพื่อให้การพัฒนาประเทศเท่าทันการเปลี่ยนแปลงโลก ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกรรมวิทยาศาสตร์บริการ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป
ข้อมูลสถิติเว็บไซต์
เว็บไซต์นี้รองรับการใช้งานกับ Browser Internet Explorer (เวอร์ชั่น 9 ขึ้นไป) Browser Google Chrome (เวอร์ชั่น 40 ขึ้นไป) และ Browser Firefox (เวอร์ชั่น 20 ขึ้นไป)

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | ปฏิเสธความรับผิดชอบ | คำสงวนลิขสิทธิ์

©2019 กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.)
75/7 ถนนพระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0 2201 7000 โทรสาร 0 2201 7466 อีเมล : pr@dss.go.th