ขนาดตัวอักษร : 1 1 1
  |  
1 1 1 1

(ข่าวที่68/2561)วศ./ก.วิทยาศาสตร์ฯ ต้อนรับ คณะจาก Nationnal Reference Laboratory for Food Contact Material(Guangdong),Guangdong Inspection and Technology

 

 

rsz img 4519 rsz img 4592

rsz 1img 4620 rsz img 4571

วันที่ 21 พฤษภาคม 2561 นางสาวนงนุช เมธียนต์พิริยะ ผู้อำนวยการกองผลิตภัณฑ์อาหารและวัสดุสัมผัสอาหาร กรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นประธานต้อนรับ Dr. Jing ling และ Mr. Oscar Wang จากNational Reference Laboratory for Food Contact Material(Guangdong),Guangdong Inspection and Technology พร้อมด้วย นางสุมาลี ทั่งพิทยกุล ที่ปรึกษาสมาคมการบรรจุภัณฑ์ไทย ในโอกาสศึกษาดูงานห้องปฏิบัติการ ด้านวัสดุสัมผัสอาหาร ณ ห้องประชุมวิทยวิถี ชั้น 6 อาคาร ดร.ตั้ว ลพานุกรม

ทั้งนี้การเยี่ยมชมของผู้แทนสถาบันดังกล่าวฯ เป้าหมายเยี่ยมชมความก้าวหน้าการดำเนินงานห้องปฏิบัติการด้านวัสดุสัมผัสอาหารของกรมวิทยาศาสตร์บริการรวมทั้งแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับกฎระเบียบใหม่ที่เกี่ยวข้องที่จะเป็นประโยชน์กับภาคอุตสาหกรรมด้านวัสดุสัมผัสอาหารของไทยต่อไป

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ข่าว/ภาพ :พิพัฒน์ ดียอดยิ่ง ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม

กรมวิทยาศาสตร์บริการ  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7000  โทรสาร 0 2201 7470  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE

footer dssnews
หน้าหลัก ข่าวสมัครงาน ข่าวอบรม/สัมมนา ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง กฏหมายกระทรวง คู่มือประชาชน ข้อมูลข่าวสาร สาระน่ารู้ onestopservice
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน
ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกรมวิทยาศาสตร์บริการ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

ข้อมูลสถิติเว็บไซต์
เว็บไซต์นี้รองรับการใช้งานกับ Browser Internet Explorer (เวอร์ชั่น 9 ขึ้นไป) Browser Google Chrome (เวอร์ชั่น 40 ขึ้นไป) และ Browser Firefox (เวอร์ชั่น 20 ขึ้นไป)

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | ปฏิเสธความรับผิดชอบ | คำสงวนลิขสิทธิ์

©2019 กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.)
75/7 ถนนพระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0 2201 7000 โทรสาร 0 2201 7466 อีเมล : pr@dss.go.th