ขนาดตัวอักษร : 1 1 1
  |  
1 1 1 1

(ข่าวที่64/2561)คณะแพทย์จากประเทศศรีลังกา และคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวลัยอลงกรณ์ เข้าศึกษาดูงานห้องปฏิบัติการด้านอาหาร กรมวิทยาศาสตรบริการ

 

 

rsz img 4208 rsz img 4281

rsz img 4297 rsz img 4221

วันที่ 11 พฤษภาคม 2561 นางสาวนงนุช เมธียนต์พิริยะ ผู้อำนวยการกองผลิตภัณฑ์อาหารและวัสดุสัมผัสอาหาร กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) ให้การต้อนรับ คณะแพทย์จากประเทศศรีลังกา และคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวลัยอลงกรณ์ จำนวน 25 คน พร้อมกับอาจารย์ผู้ติดตาม เข้าศึกษาดูงานห้องปฏิบัติการด้านอาหาร กองผลิตภัณฑ์อาหารและวัสดุสัมผัสอาหาร ณ ชั้น 5 อาคารตั้วฯ กรมวิทยาศาสตร์บริการ

ในการนี้ ทีมนักวิทยาศาสตร์ฯ กองผลิตภัณฑ์อาหารและวัสดุสัมผัสอาหาร เข้าร่วมให้การต้อนรับและนำทีมคณะแพทย์จากประเทศศรีลังกา และคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวลัยอลงกรณ์ เข้าศึกษาดูงานห้องปฏิบัติการด้านน้ำอุปโภค และบริโภค ห้องปฏิบัติการด้านความปลอดภัยในอาหาร ห้องปฏิบัติการด้านอาหารสุขภาพ และห้องปฏิบัติการด้านคุณภาพทางจุลชีววิทยาในอาหาร เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ซึ่งกันและกัน รวมถึงถ่ายทอดประสบการณ์ให้คณะผู้เข้าศึกษาดูงานสามารถนำไปปรับใช้กับการทำงานในอนาคตต่อไป

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ข่าว : จิตลดา คณีกุล ภาพ :พิพัฒน์ ดียอดยิ่ง ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม

กรมวิทยาศาสตร์บริการ  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7000  โทรสาร 0 2201 7470  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE

footer dssnews
หน้าหลัก ข่าวสมัครงาน ข่าวอบรม/สัมมนา ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง กฏหมายกระทรวง คู่มือประชาชน ข้อมูลข่าวสาร สาระน่ารู้ onestopservice
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน
ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกรมวิทยาศาสตร์บริการ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

ข้อมูลสถิติเว็บไซต์
เว็บไซต์นี้รองรับการใช้งานกับ Browser Internet Explorer (เวอร์ชั่น 9 ขึ้นไป) Browser Google Chrome (เวอร์ชั่น 40 ขึ้นไป) และ Browser Firefox (เวอร์ชั่น 20 ขึ้นไป)

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | ปฏิเสธความรับผิดชอบ | คำสงวนลิขสิทธิ์

©2019 กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.)
75/7 ถนนพระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0 2201 7000 โทรสาร 0 2201 7466 อีเมล : pr@dss.go.th