ขนาดตัวอักษร : 1 1 1
  |  
1 1 1 1

(ข่าวที่62/2561)วศ./ ก.วิทยาศาสตร์ฯ เปิดการอบรม APLAC Training Course – Revision to ISO/IEC 17025

 

 

rsz 2018 0508 09032700 rsz 2018 0508 11204400

rsz 2018 0508 11212400 rsz 2018 0508 10405000 01

กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) โดย นางดุษฎี มั่นความดี ผู้อำนวยการสำนักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติบัติการ เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรม APLAC Training Course – Revision to ISO/IEC 17025 เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมโนโวเทล สยามสแควร์ กรุงเทพฯ    

          ทั้งนี้สำนักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นเจ้าภาพดำเนินการจัดฝึกอบรมดังกล่าว จัดระหว่างวันที่ 8-10 พฤษภาคม 2561   ซึ่ง Asia Pacific Laboratory Accreditation Cooperation (APLAC) โดย APLAC Training Committee เป็นผู้รับผิดชอบจัดหลักสูตรการอบรมที่สนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยรับรองในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค ให้แก่บุคลากรของหน่วยรับรองทีเป็นสมาชิก APLAC   เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในมาตรฐานฉบับใหม่ และสามารถนำไปใช้ในการตรวจประเมินความสามารถห้องปฏิบัติการได้อย่างถูกต้องและเป็นแนวทางเดียวกัน ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025`: 2017 ที่ได้ประกาศใช้เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ที่มาข้อมูล : สำนักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม

กรมวิทยาศาสตร์บริการ  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7000  โทรสาร 0 2201 7470  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE

footer dssnews
หน้าหลัก ข่าวสมัครงาน ข่าวอบรม/สัมมนา ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง กฏหมายกระทรวง คู่มือประชาชน ข้อมูลข่าวสาร สาระน่ารู้ onestopservice
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน
ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกรมวิทยาศาสตร์บริการ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

ข้อมูลสถิติเว็บไซต์
เว็บไซต์นี้รองรับการใช้งานกับ Browser Internet Explorer (เวอร์ชั่น 9 ขึ้นไป) Browser Google Chrome (เวอร์ชั่น 40 ขึ้นไป) และ Browser Firefox (เวอร์ชั่น 20 ขึ้นไป)

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | ปฏิเสธความรับผิดชอบ | คำสงวนลิขสิทธิ์

©2019 กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.)
75/7 ถนนพระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0 2201 7000 โทรสาร 0 2201 7466 อีเมล : pr@dss.go.th