ขนาดตัวอักษร : 1 1 1
  |  
1 1 1 1

(ข่าวที่54/2561) กรมวิทยาศาสตร์บริการ ร่วมมือ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เสริมสร้างศักยภาพห้องปฏิบัติการทดสอบให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017

 

 

IMG 1928 1 320x231 IMG 1945 320x231

IMG 1918 320x231 IMG 1952 320x231

วันอังคารที่ 1 พฤษภาคม 2561 นางอุมาพร สุขม่วง อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการแนวทางการจัดการความเสี่ยงสำหรับห้องปฏิบัติการให้สอดคล้องตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 โดยมี นางสาวจารุวรรณ ลิ้มสัจจะสกุล รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ให้เกียรติเป็นวิทยากร มีบุคลากรของสำนักฯ ผู้ประเมิน คณะอนุกรรมการพิจารณารับรองงานห้องปฏิบัติการ และคณะกรรมการรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการเข้ารับการอบรมจำนวนกว่า 200 คน ณ ห้องประชุมภูมิบดินทร์ อาคารสถานศึกษาเคมีปฏิบัติ กรมวิทยาศาสตร์บริการ

อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ กล่าวว่า กรมฯให้ความสำคัญกับการเสริมสร้างศักยภาพห้องปฏิบัติการทดสอบและให้การรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการตาม ISO/IEC 17025 โดยสำนักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการดำเนินการในกิจกรรมรับรองเป็นไปตามมาตรฐาน ISO/IEC 17011:Conformity assessment-General requirements for accreditation bodies และปัจจุบัน ISO/IEC 17025 ได้มีการปรับเปลี่ยนครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญหลายเรื่อง หน่วยรับรองจึงต้องให้ความรู้ และพัฒนาบุคลากรของสำนักฯ ผู้ประเมิน คณะอนุกรรมการพิจารณารับรองงานห้องปฏิบัติการ และคณะกรรมการรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการที่เข้ารับการอบรมให้ได้รับความรู้ ความเข้าใจต่อแนวทางการจัดการความเสี่ยงสำหรับห้องปฏิบัติการให้สอดคล้องตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 เพื่อนำไปปรับใช้ดำเนินการด้านการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ มีความชำนาญ สอดคล้องกับมาตรฐานฉบับใหม่ตามมาตรฐานสากล

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ข่าว : จิตลดา คณีกุล ภาพ : พิพัฒน์ ดียอดยิ่ง ตรวจข่าว : วลัยพร ร่มรื่น ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม

กรมวิทยาศาสตร์บริการ  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7000  โทรสาร 0 2201 7470  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE

footer dssnews
หน้าหลัก ข่าวสมัครงาน ข่าวอบรม/สัมมนา ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง กฏหมายกระทรวง คู่มือประชาชน ข้อมูลข่าวสาร สาระน่ารู้ onestopservice
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน
ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกรมวิทยาศาสตร์บริการ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

ข้อมูลสถิติเว็บไซต์
เว็บไซต์นี้รองรับการใช้งานกับ Browser Internet Explorer (เวอร์ชั่น 9 ขึ้นไป) Browser Google Chrome (เวอร์ชั่น 40 ขึ้นไป) และ Browser Firefox (เวอร์ชั่น 20 ขึ้นไป)

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | ปฏิเสธความรับผิดชอบ | คำสงวนลิขสิทธิ์

©2019 กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.)
75/7 ถนนพระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0 2201 7000 โทรสาร 0 2201 7466 อีเมล : pr@dss.go.th