ขนาดตัวอักษร : 1 1 1
  |  
1 1 1 1

(ข่าวที่19/2561)วศ./ก.วิทย์ฯ ถ่ายทอดเทคโนโลยีหลักสูตร “การปรับปรุงคุณภาพน้ำสำหรับกระบวนการผลิตและการผลิตเครื่องกรองน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค” ณ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมภู อำเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ

 

rsz 1022 rsz 1011

rsz 033 rsz 044 

   

กรมวิทยาศาสตร์บริการ  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  โดยกลุ่มผลิตภัณฑ์ของใช้และสิ่งทอ   สำนักเทคโนโลยีชุมชน  ดำเนินงานบูรณาการร่วมกับ  องค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมภู  องค์การบริหารส่วนตำบลวังชมภู  อำเภอพรเจริญ  และองค์การบริหารส่วนตำบลซาง  อำเภอเซกา  จังหวัดบึงกาฬ  ถ่ายทอดเทคโนโลยีหลักสูตร  “การปรับปรุงคุณภาพน้ำสำหรับกระบวนการผลิตและการผลิตเครื่องกรองน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค”   ณ  องค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมภู  เมื่อวันที่  ๒๙  -  ๓๑  มกราคม  ๒๕๖๑  แก่ผู้ประกอบการและประชาชนที่ใช้น้ำเพื่อการผลิตสินค้า  OTOP  และการอุปโภคบริโภค  จำนวน  ๓๐  ราย  ได้แก่  กลุ่มทอผ้าหนองทุ่ม  จำนวน  ๖  ราย  กลุ่มทำขนม  จำนวน  ๒  ราย  กลุ่มปลูกเห็ด  จำนวน  ๒  ราย  และประชาชน  จำนวน  ๒๐  ราย  ผู้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีได้รับความรู้ในการปรับปรุงคุณภาพน้ำสำหรับกระบวนการผลิตสินค้าและ  อุปโภคบริโภค  และร่วมกันผลิตเครื่องกรองน้ำอ่อน  (Softener  water)  ที่มีอัตราการผลิต  ๑,๐๐๐  ลิตรต่อชั่วโมง  จำนวน  ๓๐  ชุด  แต่ละชุดประกอบด้วย  ท่อกรองตะกอนและสนิมเหล็ก  ท่อกรองกลิ่นสี  และท่อกรองหินปูน  ทั้งนี้ชุดกรองน้ำแต่ละชุดจะนำไปติดตั้งใช้งานในสถานประกอบการและครัวเรือนต่อไป

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

ภาพ/ข่าว : สำนักเทคโนโลยีชุมชน 

กรมวิทยาศาสตร์บริการ  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7000  โทรสาร 0 2201 7470  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE

footer dssnews
หน้าหลัก ข่าวสมัครงาน ข่าวอบรม/สัมมนา ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง กฏหมายกระทรวง คู่มือประชาชน ข้อมูลข่าวสาร สาระน่ารู้ onestopservice
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน
ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกรมวิทยาศาสตร์บริการ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

ข้อมูลสถิติเว็บไซต์
เว็บไซต์นี้รองรับการใช้งานกับ Browser Internet Explorer (เวอร์ชั่น 9 ขึ้นไป) Browser Google Chrome (เวอร์ชั่น 40 ขึ้นไป) และ Browser Firefox (เวอร์ชั่น 20 ขึ้นไป)

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | ปฏิเสธความรับผิดชอบ | คำสงวนลิขสิทธิ์

©2019 กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.)
75/7 ถนนพระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0 2201 7000 โทรสาร 0 2201 7466 อีเมล : pr@dss.go.th