ขนาดตัวอักษร : 1 1 1
  |  
1 1 1 1

(ข่าวที่16/2561)กรมวิทยาศาสตร์บริการ หนุนการพัฒนาคุณภาพการผลิตเซรามิกเพื่อการส่งออก กลุ่มจังหวัดภาคกลาง

 

 

IMG 2583 IMG 2520

IMG 2627 IMG 2596

วันที่ 30 มกราคม 2561 / กรมวิทยาศาสตร์บริการ(วศ.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(วท.) ลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) โครงการ “พัฒนาผลิตภัณฑ์เซรามิกเพื่อการส่งออก ของผู้ประกอบการกลุ่มจังหวัดภาคกลาง” ร่วมกับ คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) โดยมีนางอุมาพร สุขม่วง อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ และศาสตราจารย์ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดี มจพ. เป็นประธานในการลงนามความร่วมมือฯ พร้อมด้วยนางสาวอุราวรรณ อุ่นแก้ว รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ และคณะผู้บริหารของ 2 หน่วยงาน ร่วมในพิธีฯ ณ ห้องประชุม Crystal Symphony ชั้น 4 อาคาร 41 คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ มจพ.จ.นนทบุรี

          นางอุมาพร สุขม่วง อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ กล่าวว่า การร่วมมือพัฒนาผลิตภัณฑ์เซรามิกเพื่อการส่งออกของผู้ประกอบการกลุ่มจังหวัดภาคกลาง เป็นการสนับสนุนพัฒนาผลิตภัณฑ์เซรามิกของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในจังหวัดสมุทรสาครและจังหวัดราชบุรีให้มีมูลค่าเพิ่ม โดยมีเป้าหมายในการออกแบบผลิตภัณฑ์เซรามิกร่วมกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพ ซึ่งวศ. เล็งเห็นว่า คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ มจพ. มีความสามารถในเรื่องของการออกแบบที่สวยงามเป็นที่นิยมของผู้บริโภค จึงได้บูรณาการองค์ความรู้ โดยมีการดำเนินงานสำรวจความต้องการ/ความนิยมของตลาดควบคู่กับการใช้งานที่เหมาะสม นำมาออกแบบผลิตภัณฑ์ จัดการอบรม ถ่ายทอดเทคโนโลยี และการให้คำปรึกษาแนะนำเชิงลึกแก่ผู้ประกอบการเป้าหมายไม่น้อยกว่า 20 กิจการ ติดตามผลการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ซึ่งคาดหวังให้เซรามิกที่ได้จากโครงการฯ มีความสวยงามใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสม เป็นที่ต้องการของผู้บริโภค นอกจากนี้ผู้ประกอบการยังสามารถนำความรู้ไปต่อยอดเพื่อออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ต่อไป เป็นการสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาศักยภาพให้แก่ผู้ประกอบการเซรามิกในระดับ SMEs ให้มีการพัฒนาที่ยั่งยืน สามารถสร้างผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและรูปแบบสวยงามมีมูลค่าและการส่งออกที่เพิ่มขึ้น

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

ข่าว : สุกฤต แก้วบุญ ภาพ : ธนากร ปัญญาฤดีพร ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม

กรมวิทยาศาสตร์บริการ  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7000  โทรสาร 0 2201 7470  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE

 

footer dssnews
หน้าหลัก ข่าวสมัครงาน ข่าวอบรม/สัมมนา ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง กฏหมายกระทรวง คู่มือประชาชน ข้อมูลข่าวสาร สาระน่ารู้ onestopservice
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน
ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกรมวิทยาศาสตร์บริการ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

ข้อมูลสถิติเว็บไซต์
เว็บไซต์นี้รองรับการใช้งานกับ Browser Internet Explorer (เวอร์ชั่น 9 ขึ้นไป) Browser Google Chrome (เวอร์ชั่น 40 ขึ้นไป) และ Browser Firefox (เวอร์ชั่น 20 ขึ้นไป)

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | ปฏิเสธความรับผิดชอบ | คำสงวนลิขสิทธิ์

©2019 กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.)
75/7 ถนนพระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0 2201 7000 โทรสาร 0 2201 7466 อีเมล : pr@dss.go.th