ขนาดตัวอักษร : 1 1 1
  |  
1 1 1 1

(ข่าวที่167/2560)กรมวิทยาศาสตร์บริการ นำผลงานร่วมจัดแสดงต้อนรับ ต้อนรับ รวท. ตรวจราชการ จังหวัดพิษณุโลก

 

 

rsz 29 rsz 1

rsz 25 rsz 19

     วันที่ 25 ธันวาคม 2560  ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เยี่ยมชมบูธจัดแสดงผลงานกรมวิทยาศาสตร์บริการ โดยมี นางอุมาพร สุขม่วง อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ นางสาวอุราวรรณ อุ่นแก้ว ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีชุมชน และนักวิทยาศาสตร์ให้การต้อนรับในการเข้าชมนิทรรศการผลงานของกรมวิทยาศาสตร์บริการ หน่วยงานในสังกัดและเครือข่ายกระทรวงวิทย์ฯ ในเรื่องการนำวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม สนับสนุนเศรษฐกิจฐานรากพื้นที่ภาคเหนือ ณ อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก

     โดยกรมวิทยาศาสตร์บริการได้จัดแสดงตัวอย่าง ในการนำวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม สนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ได้แก่ เทคโนโลยีการยืดอายุผลิตภัณฑ์ OTOP ประเภทอาหาร โดยควบคุมปัจจัยที่มีผลต่อการเสื่อมของอาหาร เทคโนโลยีการป้องกันการเกิดเชื้อราในผลิตภัณฑ์จักสานจากเส้นใยธรรมชาติ เทคโนโลยีผ้าทอย้อมสีธรรมชาติ เทคโนโลยีและรูปแบบการย้อมสีเส้นใยด้วยเทคนิคการย้อมแบบหลากสี พร้อมกันนี้กลุ่มผู้ประกอบการชุมชนที่กรมวิทยาศาสตร์บริการได้ลงช่วยพัฒนาผลิตภัณฑ์ได้นำผลิตภัณฑ์มาจัดแสดง ได้แก่ ผลิตภัณฑ์น้ำพริกสำเร็จรูปที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์กล้วยแปรรูปที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางผสมน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นที่ได้รับรองมาตรฐาน สบู่ส้มป่อยที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ลูกประคบสมุนไพรสด ในถุงรีทอร์ต โดยกลุ่มผลิตกล้วยอบใน ต.บางกระทุ่ม ที่ได้ผ่านมาตรฐาน มผช.ทำให้ผลิตภัณฑ์เพิ่มยอดขาย     มีรายได้เพิ่มขึ้นเดือนละประมาณ 2 – 3 เท่า

     รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ได้ย้ำถึงความสำคัญการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และนวัตกรรม เช่น การกำจัดเชื้อราในผลิตภัณฑ์จักสานเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยเพิ่มมูลค่าและสามารถส่งออกจำหน่ายต่างประเทศได้รวมทั้งยังช่วยยกระดับเศรษฐกิจฐานรากช่วยให้สินค้ามีคุณภาพได้มาตรฐานเมื่อสินค้าได้รับการรับรอง มผช. และได้รับการยอมรับทำให้สินค้ามีมูลค่าเพิ่มขึ้นช่วยยกระดับรายได้ 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ที่มาข้อมูล : สำนักเทคโนโลยีชุมชน /ภาพ : คุณวุฒิ ลี่แตง ฝ่ายประชาสัมพันธ์

กรมวิทยาศาสตร์บริการ  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7000  โทรสาร 0 2201 7470  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE

footer dssnews
หน้าหลัก ข่าวสมัครงาน ข่าวอบรม/สัมมนา ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง กฏหมายกระทรวง คู่มือประชาชน ข้อมูลข่าวสาร สาระน่ารู้ onestopservice
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน
ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกรมวิทยาศาสตร์บริการ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

ข้อมูลสถิติเว็บไซต์
เว็บไซต์นี้รองรับการใช้งานกับ Browser Internet Explorer (เวอร์ชั่น 9 ขึ้นไป) Browser Google Chrome (เวอร์ชั่น 40 ขึ้นไป) และ Browser Firefox (เวอร์ชั่น 20 ขึ้นไป)

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | ปฏิเสธความรับผิดชอบ | คำสงวนลิขสิทธิ์

©2018 กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.)
75/7 ถนนพระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0 2201 7000 โทรสาร 0 2201 7466 อีเมล : pr@dss.go.th