ขนาดตัวอักษร : 1 1 1
  |  
1 1 1 1

(ข่าวที่115/2560)กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมโครงการ “ประชารัฐร่วมใจ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน” ณ สถานีวิจัยลำตะคอง

กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมโครงการ

“ประชารัฐร่วมใจ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน” ณ สถานีวิจัยลำตะคอง 

  rsz s 6665599208688 rsz s 6665601650049

rsz s 6665616870760 rsz 860 10

                               กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  โดย นางอุมาพร สุขม่วง รองอธิบดี กรมวิทยาศาสตร์บริการ และนายเดช บัวคลี่ รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร เข้าร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติฯ  ซึ่งในการนี้ ดร.อรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธาน ในการเปิดงาน โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช “ประชารัฐร่วมใจ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน” เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชมพรรษา 84 พรรษา 12 สิงหาคม 2560 โดยร่วมทำกิจกรรมปลูกต้นไม้ป่าตามแนวพระราชดำริ : “การปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง” เพื่อเป็นการสริมสร้างความรัก ความสามัคคี กระทำความดีให้กับประเทศชาติ ปลูกฝังจิตสำนึกในการอนุรักษ์ต้นไม้ และทรัพยากรป่าไม้ ในวันศุกร์ที่ 8 กันยายน 2560 ณ สถานีวิจัยลำตะคอง อำเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา         

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม   

กรมวิทยาศาสตร์บริการ  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7000  โทรสาร 0 2201 7470  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE

footer dssnews
หน้าหลัก ข่าวสมัครงาน ข่าวอบรม/สัมมนา ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง กฏหมายกระทรวง คู่มือประชาชน ข้อมูลข่าวสาร สาระน่ารู้ onestopservice
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน
ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกรมวิทยาศาสตร์บริการ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

ข้อมูลสถิติเว็บไซต์
เว็บไซต์นี้รองรับการใช้งานกับ Browser Internet Explorer (เวอร์ชั่น 9 ขึ้นไป) Browser Google Chrome (เวอร์ชั่น 40 ขึ้นไป) และ Browser Firefox (เวอร์ชั่น 20 ขึ้นไป)

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | ปฏิเสธความรับผิดชอบ | คำสงวนลิขสิทธิ์

©2018 กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.)
75/7 ถนนพระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0 2201 7000 โทรสาร 0 2201 7466 อีเมล : pr@dss.go.th