ขนาดตัวอักษร : 1 1 1
  |  
1 1 1 1

(ข่าวที่108/2560)วศ./ก.วิทย์ โครงการเสริมสร้างศักยภาพห้องปฏิบัติการทดสอบด้านอาหารในภาคเหนือ

วศ./ก.วิทย์ โครงการเสริมสร้างศักยภาพห้องปฏิบัติการทดสอบด้านอาหารในภาคเหนือ                    

rsz 21248137 1528690423862338 1418251171 o rsz 21267673 1528690463862334 155289181 o

rsz 21277786 1528690480528999 1825288394 o rsz 21267537 1528690520528995 1791975502 o

   กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย สำนักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ ได้จัดทำโครงการเสริมสร้างศักยภาพห้องปฏิบัติการทดสอบด้านอาหารในภาคเหนือโดยเดินทางไปเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดเชียงรายในระหว่างวันที่ 24 – 26 สิงหาคม 2560 วัตถุประสงค์  เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการระหว่างผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ของสำนักฯ ผู้เชี่ยวชาญจากประเทศไต้หวันกับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของห้องปฏิบัติการ                                                                                .

การดำเนินงานที่สำคัญ  ดร.สุทธิเวช ต.แสงจันทร์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ และ นางแน่งน้อย เวทยพงษ์ รองอธิบดี กรมวิทยาศาสตร์บริการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ของสำนักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ และผู้เชี่ยวชาญจากประเทศไต้หวัน ได้เดินทางไปเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ ภายใต้โครงการเสริมสร้างศักยภาพห้องปฏิบัติการทดสอบด้านอาหารในภาคเหนือ ในระหว่างวันที่ 24  - 26 สิงหาคม 2560 ณ จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดเชียงราย ดังรายชื่อต่อไปนี้

                                                            1.บริษัทอินเตอร์เทคเทสติ้งเซอร์วิสเซส(ประเทศไทย)จำกัดเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการทดสอบทางเคมีและทางจุลชีววิทยา                                                                             2.บริษัท เชียงใหม่โฟร์เซ่นฟูดส์ จำกัด (มหาชน) จังหวัดเชียงใหม่ เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการทดสอบทางเคมีและทางจุลชีววิทยา

                                                            3. หน่วยจัดโปรแกรมการทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1 เชียงใหม่ เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการที่                                                                   จัดทำกิจกรรมการทดสอบความชำนาญดังต่อไปนี้ การตรวจแอลกอฮอล์ในเลือดและตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์จากลมหายใจ

                                                           4. สถาบันพัฒนาเศรษฐกิจ พลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการทางเคมีและทาง

                                                                จุลชีววิทยา

ประโยชน์ของผู้ที่ได้รับ  การเยี่ยมชมในครั้งนี้ได้มีการอภิปรายแลกเปลี่ยนประสบการณ์และข้อคิดเห็นด้านการรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการ ส่งผลให้ห้องปฏิบัติการมีแนวทางในการพัฒนาความสามารถตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 ต่อไป     

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

ข่าว /ภาพ :   สำนักบริหารและรับรองห้องปฎิบัติการ

กรมวิทยาศาสตร์บริการ  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7000  โทรสาร 0 2201 7470  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE

footer dssnews
หน้าหลัก ข่าวสมัครงาน ข่าวอบรม/สัมมนา ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง กฏหมายกระทรวง คู่มือประชาชน ข้อมูลข่าวสาร สาระน่ารู้ onestopservice
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน
ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกรมวิทยาศาสตร์บริการ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

ข้อมูลสถิติเว็บไซต์
เว็บไซต์นี้รองรับการใช้งานกับ Browser Internet Explorer (เวอร์ชั่น 9 ขึ้นไป) Browser Google Chrome (เวอร์ชั่น 40 ขึ้นไป) และ Browser Firefox (เวอร์ชั่น 20 ขึ้นไป)

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | ปฏิเสธความรับผิดชอบ | คำสงวนลิขสิทธิ์

©2018 กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.)
75/7 ถนนพระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0 2201 7000 โทรสาร 0 2201 7466 อีเมล : pr@dss.go.th