ขนาดตัวอักษร : 1 1 1
  |  
1 1 1 1

(ข่าวที่185/2562)กรมวิทยาศาสตร์บริการ ขอแสดงความยินดีและขอต้อนรับ นางสาวนิสากร จึงเจริญธรรม ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ

A2 9 A2 10

A2 11 A2 12

6 พฤศจิกายน 2562 นางสาวนิสากร จึงเจริญธรรม อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ เข้าสักการะศาลพระภูมิ พระนารายณ์ และอนุสาวรีย์ ดร.ตั้ว ลพานุกรม สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกรมวิทยาศาสตร์บริการ และพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 ในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ โดยมีคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมวิทยาศาสตร์บริการ ร่วมให้การต้อนรับ ณ กรมวิทยาศาสตร์บริการ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ข่าว/ภาพ : พิพัมน์ ดียอดยิ่ง ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักเลขานุการกรม

กรมวิทยาศาสตร์บริการ  กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7000  โทรสาร 0 2201 7470  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www.facebook.com/DSS

footer dssnews