ขนาดตัวอักษร : 1 1 1
  |  
1 1 1 1

(ข่าวที่184/2562)กรมวิทยาศาสตร์บริการ ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปน สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ องค์การมหาชน ครบรอบ 19 ปี

A1 1572591794 74308

1 พฤศจิกายน 2562 นายเดช บัวคลี่ รักษาราชการแทนเลขานุการกรม ผู้แทนกรมวิทยาศาสตร์บริการ เข้าร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 19 ปี สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ องค์การมหาชน (สทอภ.) โดยกรมวิทยาศาสตร์บริการร่วมบริจาคเงินสมทบมูลนิธิโรงพยาบาลรามาธิบดี ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 6 สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 กรุงเทพมหานคร

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ข่าว/ภาพ : พิพัมน์ ดียอดยิ่ง ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักเลขานุการกรม

กรมวิทยาศาสตร์บริการ  กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7000  โทรสาร 0 2201 7470  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www.facebook.com/DSS

footer dssnews