ขนาดตัวอักษร : 1 1 1
  |  
1 1 1 1

(ข่าวที่25/2562)วศ./ก.วิทย์ฯ เปิดงาน “สืบสานภูษาวิถี ของดีพฤกษาถิ่น” ตลาดสินค้าคุณภาพ

C4 4 C4 3

C4 1 C4 2

วันที่ 30 มกราคม 2562 นางอุมาพร สุขม่วง อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นประธานเปิดงาน “สืบสานภูษาวิถี ของดีพฤกษาถิ่น” ครั้งที่2 ตลาดสินค้าคุณภาพจาก 10 จังหวัดที่เข้าร่วมโครงการยกระดับสินค้า OTOP กับกรมวิทยาศาสตร์บริการ
จัดแสดงและจำหน่ายสินค้า ตั้งแต่วันที่ 30 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ลาน Alive Park ชั้น G ศูนย์การค้าฟิวเจอร์ปาร์ค รังสิต

อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ กล่าวว่า กรมวิทยาศาสตร์บริการ ได้ยกระดับสินค้า OTOP ใน 10 จังหวัดเป้าหมาย ตามนโยบายของรัฐบาล ช่วยพัฒนาเศรษฐกิจในระดับฐานรากของประเทศ ที่ใช้องค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไปประยุกต์ใช้เพิ่มมูลค่า และพัฒนาการผลิตให้ได้สินค้าคุณภาพ สามารถแข่งขันในประเทศได้ ซึ่งการจัดเปิดตลาดครั้งนี้จะช่วยเพิ่มโอกาสการขยายตลาด เชื่อมโยงภาคการผลิตและบริการ ให้แก่ผู้ประกอบการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ตาก น่าน ชัยนาท นครพนม กาฬสินธุ์ อานาจเจริญ บุรีรัมย์ นราธิวาส และปัตตานี เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่ทำให้ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ได้มีช่องทางการจำหน่ายและมีรายได้ เพิ่มขึ้น

นางพจมาน ท่าจีน ผู้อำนวยการสำนักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ รักษาการเลขานุการสำนักงานเลขานุการกรม กล่าวรายงาน ว่า งานครั้งนี้กรมวิทยาศาสตร์บริการ จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 2 จัดแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP ประเภทผลิตภัณฑ์ผ้า สมุนไพรไม่ใช่อาหาร และอื่นๆ รวมจำนวน 81 คูหา รวมทั้งจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย ได้แก่ สินค้านาทีทอง การจับฉลากรางวัล รวมทั้งมีการแสดงดนตรีทุกวัน

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ข่าว /ภาพ : พิพัฒน์ ดียอดยิ่ง  ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม 

กรมวิทยาศาสตร์บริการ  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7000  โทรสาร 0 2201 7470  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www.facebook.com/DSSTHAISCIE

 

footer dssnews
หน้าหลัก ข่าวสมัครงาน ข่าวอบรม/สัมมนา ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง กฏหมายกระทรวง คู่มือประชาชน ข้อมูลข่าวสาร สาระน่ารู้ onestopservice
กรมวิทยาศาสตร์บริการ | กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการส่งเสริม สนับสนุน และกำกับการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ การวิจัยและการสร้างสรรค์นวัตกรรม
เพื่อให้การพัฒนาประเทศเท่าทันการเปลี่ยนแปลงโลก ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกรรมวิทยาศาสตร์บริการ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป
ข้อมูลสถิติเว็บไซต์
เว็บไซต์นี้รองรับการใช้งานกับ Browser Internet Explorer (เวอร์ชั่น 9 ขึ้นไป) Browser Google Chrome (เวอร์ชั่น 40 ขึ้นไป) และ Browser Firefox (เวอร์ชั่น 20 ขึ้นไป)

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | ปฏิเสธความรับผิดชอบ | คำสงวนลิขสิทธิ์

©2019 กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.)
75/7 ถนนพระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0 2201 7000 โทรสาร 0 2201 7466 อีเมล : pr@dss.go.th