ขนาดตัวอักษร : 1 1 1
  |  
1 1 1 1

(ข่าวที่20/2562)Plagrim ทีมหุ่นยนต์ภาคสนามกรมวิทยาศาสตร์บริการ คว้าแชมป์หุ่นยนต์ Seacon war of steel ครั้งที่ 4

 

 

 

B9 4 B9 1

B9 3 B9 2

วันที่ 27 มกราคม 2561 ทีม Plagrim พัฒนาโครงสร้างและระบบขับเคลื่อนของหุ่นยนต์ภาคสนาม กรมวิทยาศาสตร์บริการ นำทีมโดย นายเบญจรงค์ โพธิ์สุข นักวิทยาศาสตร์ กลุ่มนวัตกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ กองวัสดุวิศวกรรม กรมวิทยาศาสตร์บริการ พร้อมคณะผู้ร่วมงานวิจัย ประสบความสำเร็จ นำหุ่นยนต์ต้นแบบเข้าแข่งขันและได้รับรางวัลชนะเลิศในรายการ Seacon war of steel ครั้งที่ 4 ซึ่งมีทีมหุ่นยนต์จากทั้งในและต่างประเทศร่วมการแข่งขันกว่า 168 ทีม การแข่งขันจัดขึ้นระหว่างวันที่ 23-27มกราคม 2561 ที่ผ่านมา ณ ซีคอนสแควร์

          กรมวิทยาศาสตร์บริการ ส่งเสริมกิจกรรมวิจัยพัฒนาโครงสร้างและระบบขับเคลื่อนของหุ่นยนต์ภาคสนาม เป้าหมายสร้างต้นแบบหุ่นยนต์ภาคสนามเพื่อปรับใช้กับการปฏิบัติการจริง ที่มีความเสี่ยงต่อการถูกทำลายหรือได้รับความเสียหายขณะปฏิบัติการ หุ่นยนต์ภาคสนามเป็นเครื่องมือที่มีความสำคัญในภารกิจที่มนุษย์เข้าถึงพื้นที่ได้ยากหรือมีความเสี่ยงต่อชีวิตของผู้ปฏิบัติการ อีกทั้งหากใช้เทคโนโลยีหุ่นยนต์จะช่วยเก็บข้อมูลได้อย่างแม่นยำ รวมทั้งลดเวลาการเก็บข้อมูลและลดเวลาปฎิบัติงานในสภาพแวดล้อมที่มนุษย์ไม่สามารถทำได้

        ทีม Plagrim ได้ออกแบบและสร้างหุ่นยนต์ภาคสนามให้มีโครงสร้างแข็งแรง ทนต่อการกระแทกและการตัดเฉือน รวมทั้งออกแบบและสร้างระบบขับเคลื่อนที่ทนต่อสภาพการปฏิบัติการภาคสนาม ซึ่งการนำหุ่นยนต์ที่ได้พัฒนาแล้ว เข้าร่วมในการแข่งขันเป็นส่วนหนึ่งในการทดสอบโครงสร้างและระบบขับเคลื่อนของหุ่นยนต์ภาคสนาม การได้รับรางวัลชนะเลิศ เป็นตัวชี้วัดว่า หุ่นยนต์มีโครงสร้างแข็งแรง ทนต่อการกระแทกและการตัดเฉือน และมีระบบขับเคลื่อน ที่ทนต่อสภาพการปฏิบัติการภาคสนาม ชัยชนะความสำเร็จที่ได้รับทำให้ได้ต้นแบบโครงสร้างหุ่นยนต์ภาคสนามที่แข็งแรง จะส่งผลต่อการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ เป็นต้นแบบกำหนดมาตรฐานความแข็งแรงของหุ่นยนต์ภาคสนามในอนาคต ช่วยส่งเสริมความก้าวหน้าการสำรวจ กู้ภัย และปฏิบัติการเฉพาะกิจที่มีความเสี่ยงภัยได้

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ข่าว /ภาพ : ธนากร ปัญญาฤดีพร  ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม 

กรมวิทยาศาสตร์บริการ  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7000  โทรสาร 0 2201 7470  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www.facebook.com/DSSTHAISCIE

 

footer dssnews
หน้าหลัก ข่าวสมัครงาน ข่าวอบรม/สัมมนา ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง กฏหมายกระทรวง คู่มือประชาชน ข้อมูลข่าวสาร สาระน่ารู้ onestopservice
กรมวิทยาศาสตร์บริการ | กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการส่งเสริม สนับสนุน และกำกับการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ การวิจัยและการสร้างสรรค์นวัตกรรม
เพื่อให้การพัฒนาประเทศเท่าทันการเปลี่ยนแปลงโลก ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกรรมวิทยาศาสตร์บริการ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป
ข้อมูลสถิติเว็บไซต์
เว็บไซต์นี้รองรับการใช้งานกับ Browser Internet Explorer (เวอร์ชั่น 9 ขึ้นไป) Browser Google Chrome (เวอร์ชั่น 40 ขึ้นไป) และ Browser Firefox (เวอร์ชั่น 20 ขึ้นไป)

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | ปฏิเสธความรับผิดชอบ | คำสงวนลิขสิทธิ์

©2019 กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.)
75/7 ถนนพระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0 2201 7000 โทรสาร 0 2201 7466 อีเมล : pr@dss.go.th