ขนาดตัวอักษร : 1 1 1
  |  
1 1 1 1

Events Calendar

October 2018
 • Tuesday 16 October 2018 - Wednesday 17 October 2018 08:30am - 04:30pm
  ฝึกอบรม Q001 เรื่อง สถิติสำหรับงานวิเคราะห์ทดสอบ by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  อบรม
 • Wednesday 17 October 2018 08:30am - 04:30pm
  ฝึกอบรม Q010 เรื่อง ความสอบกลับได้ของการวัด by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  อบรม
 • Thursday 25 October 2018 - Friday 26 October 2018 08:30am - 04:30pm
  ฝึกอบรม Q005 เรื่อง การตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีทางเคมี by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  อบรม
 • Tuesday 30 October 2018 - Wednesday 31 October 2018 08:30am - 04:30pm
  ฝึกอบรม Q004 เรื่อง ข้อกำหนด ISO/IEC 17025: 2017 by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  อบรม
footer dssnews
หน้าหลัก ข่าวสมัครงาน ข่าวอบรม/สัมมนา ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง กฏหมายกระทรวง คู่มือประชาชน ข้อมูลข่าวสาร สาระน่ารู้ onestopservice
กรมวิทยาศาสตร์บริการ | กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการส่งเสริม สนับสนุน และกำกับการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ การวิจัยและการสร้างสรรค์นวัตกรรม
เพื่อให้การพัฒนาประเทศเท่าทันการเปลี่ยนแปลงโลก ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกรมวิทยาศาสตร์บริการ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป
ข้อมูลสถิติเว็บไซต์
เว็บไซต์นี้รองรับการใช้งานกับ Browser Internet Explorer (เวอร์ชั่น 9 ขึ้นไป) Browser Google Chrome (เวอร์ชั่น 40 ขึ้นไป) และ Browser Firefox (เวอร์ชั่น 20 ขึ้นไป)

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | ปฏิเสธความรับผิดชอบ | คำสงวนลิขสิทธิ์

©2020 กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.)
75/7 ถนนพระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0 2201 7000 โทรสาร 0 2201 7466 อีเมล : pr@dss.go.th