วันเสาร์ ที่ 28 มกราคม 2566

ค้นหาผลงานวิจัยที่นำไปใช้ในเชิงพาณิชย์

โปรดเลือกข้อมูลที่ท่านต้องการทราบ

ลำดับที่ ปีงบประมาณ ชื่องานวิจัย จำนวนผู้อ่าน ดูรายละเอียด
12556การตกแต่งภาพเหมือนด้วยสีใต้เคลือบ258
22556การตกแต่งลวดลายเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์เซรามิกเนื้อดินแดง260
32556การทำถ้วยดินเผารองรับน้ำยาง243
42556การทำรูปลอกเซรามิกสำหรับใช้ตกแต่งผลิตภัณฑ์290
52556เทคนิคการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์เซรามิกด้วยจิกเกอร์290
62556เทคนิคการตกแต่งผลิตภัณฑ์เซรามิกลวดลายจิตรกรรมไทย254
72556เทคโนโลยีป้องกันการเกิดเชื้อราในผลิตภัณฑ์จากกก263
82556เทคโนโลยีการผลิตขนมขบเคี้ยวจากปลายข้าวไขมันต่ำอบกรอบด้วยไมโครเวฟ317
92556ผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์แผ่นกรอบปรุงรส เพื่อสุขภาพ348
102556ผลิตภัณฑ์ข้าวหอมนิลกรอบพอง274
112556ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มธัญชาติเสริมกาบา281
122556โลชั่นน้ำมันรำข้าว274