วันเสาร์ ที่ 28 มกราคม 2566

ค้นหาผลงานวิจัยที่นำไปใช้ในเชิงพาณิชย์

โปรดเลือกข้อมูลที่ท่านต้องการทราบ

ลำดับที่ ปีงบประมาณ ชื่องานวิจัย จำนวนผู้อ่าน ดูรายละเอียด
12555การตกแต่งภาพดอกไม้ ด้วยสีบนเคลือบ243
22555ครีมขัดผิวเอนไซม์ขิง296
32555การพัฒนาผลิตภัณฑ์ ชุดถ้วยกาแฟด้วยวิธีอิสระ302
42555การพัฒนาผลิตภัณฑ์หัวโขนเซรามิก 271
52555เคลือบเซรามิกที่มีสมบัติยับยั้งแบคทีเรีย 256
62555เทคนิคการตกแต่ งลวดลายบนเคลือบเซรามิก สำหรับเซรามิกประดับตกแต่ ง: เคลือบสองชั้น ลายเสือ และลายน้ำไหล285
72555ผลิตภัณฑ์ย้ อมผมจากสมุนไพรไทย 292
82555ลูกประคบสมุนไพรสดสเตอริไลส์ บรรจุกระป๋องและถุงรีทอร์ต 251