วันเสาร์ ที่ 28 มกราคม 2566

ค้นหาผลงานวิจัยที่นำไปใช้ในเชิงพาณิชย์

โปรดเลือกข้อมูลที่ท่านต้องการทราบ

ลำดับที่ ปีงบประมาณ ชื่องานวิจัย จำนวนผู้อ่าน ดูรายละเอียด
12553กระเบื้องประดับตกแต่งจากเศษแก้ว271
22553การพัฒนาผลิตภัณฑ์เซรามิกของที่ระลึก266
32553การพัฒนาผลิตภัณฑ์เซรามิกสำหรับใช้ในธุรกิจสปา263
42553เคลือบเซรามิก270
52553การใช้เศษแก้วในกระเบื้องดินแดง278
62553การพัฒนาการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ตุ๊กตาไทย264
72553การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ล้างจานสำหรับสินค้าชุมชน309
82553เครื่องครัวเซรามิก279
92553เครื่องประดับเซรามิกมีกลิ่นหอม290
102553เทคนิคการตกแต่งเนื้อดินสีด้วยลายนูนต่ำที่มีความละเอียด305
112553เทคโนโลยีการผลิตแยมผลไม้และแยมพืชผักสมุนไพรโดยใช้เพคตินธรรมชาติจากเนื้อกล้วย289
122553พัฒนาการใช้งานของปูนปลาสเตอร์ใช้แล้ว279
132553ลูกไม้เซรามิก254