วันเสาร์ ที่ 28 มกราคม 2566

ค้นหาผลงานวิจัยที่นำไปใช้ในเชิงพาณิชย์

โปรดเลือกข้อมูลที่ท่านต้องการทราบ

ลำดับที่ ปีงบประมาณ ชื่องานวิจัย จำนวนผู้อ่าน ดูรายละเอียด
12550ผลิตภัณฑ์เซรามิกสำหรับใช้ในงานอุตสาหกรรม(เซรามิกเนื้ออะลูมินาที่ใช้ในงานวัสดุทนไฟ วัสดุขัดสี และอุปกรณ์ไฟฟ้า)267
22550การแปรรูปมะขาม ผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่ม294
32550เทคนิคการผลิตหน่อไม้บรรจุปี้บ เพื่อให้บริโภคได้อย่างปลอดภัย279
42550การผลิตถ่านผลไม้ดูดกลิ่นและประดับตกแต่ง287