วันเสาร์ ที่ 28 มกราคม 2566

ค้นหาผลงานวิจัยที่นำไปใช้ในเชิงพาณิชย์

โปรดเลือกข้อมูลที่ท่านต้องการทราบ

ลำดับที่ ปีงบประมาณ ชื่องานวิจัย จำนวนผู้อ่าน ดูรายละเอียด
12565การสร้างอาหารรูปแบบแปลกใหม่โดยใช้เทคนิค Molecular Gastronomy32
22565การพัฒนาผลิตภัณฑ์บำรุงผม9
32565การพัฒนาเตาเผาเซรามิกแบบใช้แก๊สเป็นเชื้อเพลิง10
42565การพัฒนากระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์จากผ้าและไหมพรมจากรังไหม ย้อมสีธรรมชาติ7
52565การพัฒนานวัตกรรมการผลิตผลิตภัณฑ์จักสานจากเชือกกล้วย4
62565การพัฒนากระบวนการผลิตผ้าทอมือและเส้นด้ายย้อมสีธรรมชาติ4
72565การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ข้าวหลามนํ้าหนาวแม่เสลี่ยง6
82565การพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพื่อรักษาคุณภาพข้าวหอมมะลิ5
92565การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากกล้วย ร้านกล้วยบ้านก้อง6
102565การพัฒนากระบวนการผลิตและบรรจุภัณฑ์เพื่อยืดอายุการเก็บรักษา ผลิตภัณฑ์วาฟเฟิลอบกรอบธัญพืช (ผลิตภัณฑ์ทองม้วนแผ่นหน้าธัญพืช)14
112565การพัฒนากระบวนการผลิตและบรรจุภัณฑ์เพื่อยืดอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์กล้วยเล็บมือนางอบชุบแป้งทอด6