วันเสาร์ ที่ 28 มกราคม 2566

ค้นหาผลงานวิจัยที่นำไปใช้ในเชิงพาณิชย์

โปรดเลือกข้อมูลที่ท่านต้องการทราบ

ลำดับที่ ปีงบประมาณ ชื่องานวิจัย จำนวนผู้อ่าน ดูรายละเอียด
12562เทคโนโลยีการผลิตเครื่องดื่มน้ำาหัวปลีผสมสมุนไพร453
22562การแปรรูปไข่เค็มด้วยวิธีซูสวีด (Sous- Vide)463
32562เทคโนโลยีการผลิตปลาส้มเพื่อลดการปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์372
42562ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากมะม่วงหาวมะนาวโห่400
52562การพัฒนาน้ำาพริกปลาทูสับปะรด และการยืดอายุการเก็บรักษา357
62562การแปรรูปเส้นก๋วยเตี๋ยวจากผลกระเจี๊ยบเขียว380
72562การพัฒนาผลิตภัณฑ์สบู่เหลวด้วยเทคนิคสปอนนิฟิเคชัน277
82562เทคนิคการตกแต่งสีลายหินอ่อนสาหรับผลิตภัณฑ์เนื้อดินแดง262
92562การย้อมเส้นใยกกด้วยสีธรรมชาติ258
102562การป้องกันการเกิดเชื้อราในผลิตภัณฑ์จักสาน279
112562กระบวนการย้อมเส้นไหมด้วยสีครามธรรมชาติ390