วันเสาร์ ที่ 28 มกราคม 2566

ค้นหาผลงานวิจัยที่นำไปใช้ในเชิงพาณิชย์

โปรดเลือกข้อมูลที่ท่านต้องการทราบ

ลำดับที่ ปีงบประมาณ ชื่องานวิจัย จำนวนผู้อ่าน ดูรายละเอียด
12560โลชันน้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์284
22560เทคโนโลยีการยืดอายุน้ำพริกแกง345
32560เนื้อดินเพเพอร์เคลย์ 291
42560ชุดทดสอบโคลิฟอร์มเพื่อตรวจสอบคุณภาพอาหารและน้ำทางจุลชีววิทยา276
52560หุ่นยนต์ขนส่งภายในโรงพยาบาล301
62560เซรามิกพรุนชนิดเม็ด281
72560การปรับปรุงกระบวนการผลิตในผลิตภัณฑ์สิ่งทอ265
82560การพัฒนาผลิตภัณฑ์หัตถกรรมจากรังไหม250
92560การพัฒนาผลิตภัณฑ์ถ่านผลไม้ 347
102560การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางสมุนไพรทำความสะอาดผิว (ผลิตภัณฑ์ขัดผิวจากข้าว)323
112560เทคนิคการทำแบบพิมพ์ซิลิโคน265
122560เทคนิคการตกแต่งสีผลิตภัณฑ์เซรามิก313
132560เทคนิคการทำแบบพิมพ์และการหล่อผลิตภัณฑ์315
142560การยืดอายุผลิตภัณฑ์สะตอ333
152560ปรับปรุงคุณภาพน้ำสำหรับกระบวนการผลิตและการผลิตเครื่องกรองน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค367
162560การแปรรูปผลไม้เพื่อการส่งออก318
172560การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องแกงส้มกึ่งสำเร็จรูปในรูปแบบผง413