วันเสาร์ ที่ 28 มกราคม 2566

ค้นหาผลงานวิจัยที่นำไปใช้ในเชิงพาณิชย์

โปรดเลือกข้อมูลที่ท่านต้องการทราบ

ลำดับที่ ปีงบประมาณ ชื่องานวิจัย จำนวนผู้อ่าน ดูรายละเอียด
12559การสังเคราะห์วัตถุดิบเพิ่มสมบัติยับยั้งเชื้อแบคทีเรียของเคลือบเซรามิก266
22559ชุดทดสอบโคลิฟอร์มและอี. โคไล ในน้ำ (Coli Counter) 248
32559เนื้อแก้วสําเร็จรูปชนิดอุณหภูมิต่ำเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมเครื่องประดับและตกแต่ง 244
42559นวัตกรรมวัสดุไฟเบอร์คอมโพสิทด้วยอนุภาคยางนาโน 256
52559ทุเรียนในน้ำเชื่อมบรรจุในถุงรีทอร์ตและน้ำกะทิทุเรียนสําเร็จรูป 275
62559ครีมเทียมชนิดผงที่ไม่มีกรดไขมันชนิดทรานส์ 247
72559ผลไม้ในน้ำเชื่อมบรรจุในถุงรีทอร์ต 275
82559การผลิตหมูยอไขมันต่ำด้วยเอนไซม์ทรานส์กลูทามิเนส 275
92559การทําผลิตภัณฑ์บล็อกยางปูพื้นและยางขวางถนนจํากัดความเร็วด้วยยางธรรมชาติ 268
102559การสร้างพื้นลู่–ลานกรีฑา สนามกีฬา และลานอเนกประสงค์ที่ได้มาตรฐานจากยางธรรมชาติ 280
112559เคลือบเซลาดอน246
122559สบู่ไข่ขาว335
132559เนื้อดินและเคลือบเซรามิกไฟต่ำ 271