วันเสาร์ ที่ 28 มกราคม 2566

ค้นหาผลงานวิจัยที่นำไปใช้ในเชิงพาณิชย์

โปรดเลือกข้อมูลที่ท่านต้องการทราบ

ลำดับที่ ปีงบประมาณ ชื่องานวิจัย จำนวนผู้อ่าน ดูรายละเอียด
12558การพัฒนาอุปกรณ์ตรวจสอบอุณหภูมิสำหรับเตาเผาอุณหภูมิสูง267
22558การเพิ่มศักยภาพการผลิตเซรามิกเพื่อสนับสนุนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม261
32558เซรามิกเนื้อพรุนชนิดเม็ดเพื่อการเก็บความชื้นใต้ผิวดิน303
42558สบู่เหลวยับยั้งแบคทีเรีย339